Novosti na portalu

3. december 2019

  • Portal začne delovati.
  • Začne se javna razprava o poglavjih Pisna znamenja in Krajšave.

10. marec 2021

  • Začne se javna razprava o poglavjih Velika in mala začetnica in Prevzete besede in besedne zveze.

19. januar 2023

  • Začne se javna razprava o poglavjih Glasoslovni oris oris (1. del poglavja Slovnični oris za pravopis) in O prevzemanju iz tujih jezikov (pravila za albanščino, estonščino, finščino, francoščino, italijanščino, madžarščino, poljščino, slovaščino, španščino in turščino).

5. april 2024

  • Začne se javna razprava o poglavjih Glasovno-črkovne premene (2. del poglavja Slovnični oris za pravopis) in O prevzemanju iz tujih jezikov (pravila za baskovščino, češčino, danščino, hrvaščino, islandščino, katalonščino, kitajščino, latinščino, nizozemščino, norveščino, švedščino).

20. maj 2024

  • Začne se javna razprava o poglavju O prevzemanju iz tujih jezikov (pravila za bolgarščino, bosanščino, japonščino, makedonščino, nemščino, novo grščino, portugalščino, romunščino, ruščino, srbščino in staro grščino).