Kolofon


CITIRANJE

Pravopis 8.0: Pravila novega slovenskega pravopisa za javno razpravo. https://pravopis8.fran.si/, dd. mm. llll.


Kolofon

Priprava ubeseditve pravil poteka v Pravopisni komisiji pri SAZU in ZRC SAZU, ki deluje na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Nadaljnja uskladitev poteka v ožjem sestavu Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU. K oblikovanju pravila so po uskladitvi v ožjem sestavu kot recenzenti povabljeni tudi člani širšega sestava Pravopisne komisije, ki so strokovnjaki za obravnavano področje. V sklepni fazi končno besedilo obravnava ožji sestav.


Delovna skupina na ISJFR ZRC SAZU

Helena Dobrovoljc (vodja), Tina Lengar Verovnik (koordinatorica), Peter Weiss, Manca Černivec (strokovna sodelavka), Urška Vranjek Ošlak (strokovna sodelavka), Aleksandra Bizjak Končar (do 2019), Nataša Jakop (do 2023)


Ožji sestav Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU

Helena Dobrovoljc (vodja), Tina Lengar Verovnik (koordinatorica), Marta Kocjan Barle, Domen Krvina (od 2023), Tanja Mirtič (od 2022), Peter Weiss, Hotimir Tivadar, Janez Orešnik, Aleksandra Bizjak Končar (do 2020), Andrej Ermenc Skubic (do 2022), Nataša Jakop (do 2023)


Širši sestav Pravopisne komisije

Kozma Ahačič (od 2019), Andrej Ermenc Skubic (do 2022), Peter Holozan, Nataša Jakop (od 2023), Marko Jesenšek, Janoš Ježovnik (od 2023), Nataša Logar (od 2019), Drago Perko (od 2022), Mateja Petrovčič, Marko Snoj, Irena Stramljič Breznik, Mojca Žagar Karer, Andreja Žele, Drago Kladnik (do 2021), Marta Kocjan Barle (do 2019)


Sodelavca pri poglavjih Glasoslovni oris in Glasovno-črkovne premene 

Janoš Ježovnik, Luka Horjak


Sodelavci pri pripravi pravil za prevzemanje iz posameznih tujih jezikov

Pri pripravi pravil za prevzemanje iz posameznih tujih jezikov komisija sodeluje z zunanjimi strokovnjaki, ki so bodisi avtorji poglavij, bodisi svetovalci, bodisi recenzenti. Oblikovana je bila posebna delovna skupina, zadolžena za sodelovanje z avtorji, recenzenti, krovne uskladitve in poglavij o prevzemanju in pregibanju (pri vseh jezikih).


Delovna skupina

Helena Dobrovoljc, Marta Kocjan Barle, Domen Krvina (od 2022), Tina Lengar Verovnik (koordinatorica), Pia Rednak (mlada raziskovalka), Urška Vranjek Ošlak (strokovna sodelavka), Peter Weiss

Albanščina:

Igor Kafol (priprava); Marko Snoj (recenzija)

Baskovščina:

Igor Kafol (priprava); delovna skupina (recenzija)

Bolgarščina:

Milen Malakov (priprava); delovna skupina (recenzija)

Bosanščina:

delovna skupina (priprava); Mladen Uhlik (recenzija)

Češčina:

Tanja Mirtič (priprava); delovna skupina (recenzija)

Danščina:

Janez Orešnik in Marta Kocjan Barle (priprava); delovna skupina (recenzija)

Estonščina:

Igor Kafol (priprava); delovna skupina (recenzija)

Finščina:

Igor Kafol (priprava); delovna skupina (recenzija)

Francoščina:

Marta Kocjan Barle (priprava); Primož Vitez (recenzija)

Hrvaščina:

Tatjana Balažic Bulc (priprava); Mladen Uhlik, delovna skupina (recenzija) 

Italijanščina:

Marta Kocjan Barle (priprava); Tamara Mikolič Južnič (recenzija)

Islandščina:

Igor Kafol (priprava); delovna skupina (recenzija)

Japonščina:

Luka Culiberg, Marta Kocjan Barle (priprava); Nina Golob, Kristina Hmeljak Sangawa (recenzija)

Katalonščina:

Igor Kafol (priprava); delovna skupina (recenzija)

Kitajščina:

Mateja Petrovčič in Marta Kocjan Barle (priprava); delovna skupina (recenzija)

Korejščina:

Chikako Shigemori Bučar in Marta Kocjan Barle (priprava); Chang Minyoung (recenzija), delovna skupina (recenzija)

Latinščina:

Marta Kocjan Barle (priprava); Jerneja Kavčič (recenzija), Kozma Ahačič (recenzija)

Madžarščina:

Marjanca Mihelič (priprava); delovna skupina (recenzija)

Makedonščina:

Namita Subiotto (priprava); delovna skupina (recenzija)

Nova grščina:

Jerneja Kavčič (priprava); delovna skupina (recenzija)

Nemščina:

Peter Weiss, delovna skupina (priprava); Luka Horjak (recenzija)

Nizozemščina:

Anita Srebnik (priprava); delovna skupina (recenzija)

Norveščina:

Igor Kafol (priprava); delovna skupina (recenzija)

Poljščina:

Domen Krvina (priprava); delovna skupina (recenzija)

Portugalščina:

Blažka Müller (priprava); Edvin Derviševič, delovna skupina (recenzija)

Romunščina:

Agata Šega (priprava); delovna skupina (recenzija)

Ruščina:

Mladen Uhlik (priprava); Aleksandra Derganc, Domen Krvina, delovna skupina (recenzija)

Srbščina:

Tatjana Balažic Bulc (priprava); Tanja Petrović, delovna skupina (recenzija)

Slovaščina:

Matej Meterc (priprava); delovna skupina (recenzija)

Stara grščina:

Jerneja Kavčič (priprava); delovna skupina (recenzija)

Švedščina:

Mita Gustinčič Pahor (priprava); delovna skupina (recenzija)

Španščina:

Marta Kocjan Barle (priprava); Mojca Medvedšek (recenzija)

Turščina:

Igor Kafol (priprava); delovna skupina (recenzija)


Urednik spletne objave

Kozma Ahačič


Tehnična urednica spletne objave

Manca Černivec


Priprava pravopisnih pravil za spletno objavo

Kozma Ahačič, Manca Černivec; Tomaž Erjavec, Katja Meden (2022), Aleksandra Bizjak Končar (2019), Matej Meterc (2021), Andrej Perdih (2021)


Postavitev na splet

Amebis, d. o. o.


Osnovno oblikovanje

Hruška, d. o. o.


Izdajatelj

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU


zanj

Kozma Ahačič


Založnik

Založba ZRC, ZRC SAZU


zanj

Oto Luthar


vodja in glavni urednik založbe

Aleš Pogačnik


Financiranje

Priprava pravil je bila financirana v okviru naslednjih projektov in programov: raziskovalni program ARRS P6-0038: Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (2013–2022), program Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda (SAZU, 2013–2022) ter Infrastrukturna skupina Naravna in kulturna dediščina (2015–2022).